เวลาในขณะนี้

เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน

สนุกความรู้

ผอ.สพป.ตราด

กิจกรรม

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์สำนักงานเขต

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

อากาศวันนี้

Duplicate entry '3793484' for key 1

สถิติการออนไลน์

บุคคลทั่วไป: 125
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 1
สมาชิกใหม่: webmaster

ใช้งานวันนี้: 0
ออนไลน์: 124
ออนไลน์ สูงสุด: 166
สูงสุด ต่อวัน: 49052
เมื่อวาน: 0
เดือนนี้: 0
ทั้งหมด: 18011352

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
-ยังไม่มีการบันทึก -

ข่าวประจำวันของ สพป.ตราด


ยอดครูผู้มีอุดมการณ์

นับจำนวน

หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:ด่วน แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติเงินงวดแล้ว ให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. และส่งสำเนาสัญญาให้ สพป.ตราด ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 57 ให้จงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอซื้อแบบพิมพ์หลักสูตรแกนกลาง
แนวทางดำเนินการ

ตัวอย่างประกาศ....เรื่องปรับปรุงหลักสูตร และแนวการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ web กลุ่มนิเทศ


มาตรฐานและตัวชี้วัดสำคัญตามหลักสูตร (หนังสือนำส่งอยูใน e-office)
มาตรฐานและตัวชี้วัด

รายละเอียดสถานที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคกลาง&ภาคตะวันออก ที่นนทบุรี
แผนที่และรายละเอียด

แบบคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่อง (พิการ)
1 แบบคัดกรองความบกพร่องทางการได้ยิน
2 แบบคัดกรองทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว
3 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
4 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
5 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
6 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
7 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
8 แบบคัดกรองบุคคลออทิสติก

แนวทางการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เอกสารแนวทางการขยายฯ , เอกสารแบบเสนอการขอเปิดสอน


ร่างนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ร่างนโยบาย ปีงบประมาณ 2557 Download


การจัดทำข้อมูพื้นที่เขตบริการ สพป.ตราด
แบบกรอก บค.01 Download


แจ้งให้โรงเรียน รายงานการรับนักเรียน บนเว็บไซต์ http://210.1.20.11
ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.57 เป็นต้นไป (รหัสเดิม)


โรงเรียน

ผอ.สพป.ตราด เยี่ยมให้กำลังใจชมรมลูกจ้างประจำออกหน่วยอาสาพัฒนาโรงเรียน

ข่าวสารวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นายบรรจง ศรีตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ ร.ร.บ้านปะอา อ.บ่อไร่ จ.ตราด เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ แก่คณะชมรมลูกจ้างประจำ สพป.ตราด ที่ออกให้บริการตามโครงการลูกจ้างจิตอาสา ที่เสียสละเวลาในวันหยุด สุดสัปดาห์เดืละหนึ่งวันเป็นประจำทุกเดือน ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้น่าอยู่น่าเรียน โดยกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ลูกจ้างประจำกว่า ๓๐ คน ได้ช่วยกันเทปูนพื้นอาคารเพื่อใช้เป็นที่สำหรับจอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ให้กับนักเรียนและซ่อมหลังคาอาคารเรียนที่ชำรุดแตกหักให้กับโรงเรียนบ้านปะอา โดยมี นายวิทยา ต้อยยาตี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอา และคณะครูให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.ตราด ได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนและพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูในการทำงานด้วย...ภาพ/ข่าว : prtratedu

ร.ร.บ้านอ่างกระป่องคว้ารางวัลระดับประเทศ การประกวดพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนสีเขียว

ข่าวสารเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นางพฤดี สถิตเสถียร ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านอ่างกะป่อง เข้ารับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “การประกวดพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนสีเขียว” ในโอกาสที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carboon Society) ในสถานศึกษาและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการพลังงานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ อย่างเป็นระบบ... (ภาพ/ข่าว :ร.ร.บ้านอ่างกะป่อง Rewriter : prtratedu)

สพป.ตราด ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔

ข่าวสารวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตราด ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ภายใต้ชื่องาน “ศิลปหัตถกรรม นำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์เพื่อ....อ่านต่อ

สพป.ตราด ให้กำลังใจครูและนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง/ตะวันออก

ข่าวสาร นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตราด พบปะ เยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูนักเรียนในสังกัด สพป.ตราด ที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดนนทบุรี....ภาพ/ข่าว : prtratedu

สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน

ข่าวสารวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทางจังหวัดตราดจัดขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ออกให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกาง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองในตราด จังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว...ภาพ/ข่าว : prtratedu

ผอ.สพป.ตราด ร่วมสภากาแฟพบปะหัวหน้าส่วนราชการ จ.ตราด

ข่าวสารวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเช้าหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ณ เหลายา อินแลนด์ รีสอร์ท อ.เมืองตราด สำหรับเดือนธันวาคม 2557 หน่วยงานที่กรุณาเป็นเจ้าภาพสภากาแฟเช้า ประกอบด้วย ตำรวจภูธร จ.ตราด/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด/หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14/สนง.สัสดีจังหวัดตราด/กอ.รมน.จังหวัดตราด/ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด/ สนง.อุตสาหกรรม จ.ตราด และ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตราด...ภาพ/ข่าว : prtratedu

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ข่าวสารวันที่ 16 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประชุมครั้งที่ 8/2557 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โดยมี นายธีระ แพทย์พิทักษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. ประธานในการประชุม และนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม เพื่อพิจารณาและเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องที่ต้องเร่งดำเนินการในโอกาสต่อไป ในโอกาสนี้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ได้มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรม อ.ก.ค.ศ. เพื่อเป็นการขอบคุณและระลึกถึงความทรงจำที่ดี ในโอกาสที่ได้ทำงานและช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของ สพป.ตราด มาจนครบวาระ ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่ต่อไป...ภาพ/ข่าว : prtratedu

E-office สพป.ตราด มาใหม่ วันนี้ (ตัวเก่า)

Untitled Document

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน57 สพป.ตราด


แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที
24,860,871 ผู้เยี่ยมชม