เวลาในขณะนี้

เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


ข่าวการศึกษาภาคตะวันออก


ระบบเงินเดือนอัตโนมัติ


สนุกความรู้

ผอ.สพป.ตราด

กิจกรรม

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์สำนักงานเขต

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

อากาศวันนี้

Duplicate entry '3793484' for key 1

สถิติการออนไลน์

บุคคลทั่วไป: 118
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 1
สมาชิกใหม่: webmaster

ใช้งานวันนี้: 0
ออนไลน์: 116
ออนไลน์ สูงสุด: 168
สูงสุด ต่อวัน: 49052
เมื่อวาน: 0
เดือนนี้: 0
ทั้งหมด: 41785609

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
-ยังไม่มีการบันทึก -

ข่าวประจำวันของ สพป.ตราด


ยอดครูผู้มีอุดมการณ์

นับจำนวน

หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
แจ้งโรงเรียนทุกโรง ขอให้เข้าไปรายงานและตรวจสอบ Triple A ให้เสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.58 หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด ระบบจะปิด และต้องรายงานการที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ให้ สพป.และสพฐ.ทราบ ต่อไป


แจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 58 พนักงานราชการ, ครูอัตราจ้าง, ครูวิทย์-คณิต จะไม่ได้รับเงินเดือน เนื่องจากงบประมาณที่ สพฐ. จัดสรรมาให้ไม่เพียงพอ และต้องรออนุมัติเงินงวดในช่วงเดือน เมษายน - กันยายน 2558


แจ้งโรงเรียนทุกโรง ขอให้โรงเรียนที่อบรมรุ่นที่ 1 และ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ update โปรแกรม schooldoc 51 ตัวล่าสุด (ยกเลิกการจบ) ดาวน์โหลด ไฟล์ update SchoolDoc 51

แจ้งโรงเรียนทุกโรง เรื่อง ส่งผลข้อสอบกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร คะแนนข้อสอบกลาง

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สพป.ตราด ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งเรื่อง ระบบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
เนื่องด้วย สพฐ.ยังมิได้จัดช่องทางการรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ทางเว็บไซต์
จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทราบ หาก สพฐ.ดำเนินการสร้างช่องทางระบบการรับนักเรียนแล้ว จะแจ้งให้ทราบทั่วกันประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอซื้อแบบพิมพ์หลักสูตรแกนกลาง แนวทางดำเนินการ

โรงเรียน

ร.ร.บ้านสระใหญ่ และ ร.ร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ รับใบประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรมดีเด่นจากองคมนตรี

ข่าวสารวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ รับใบประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรมจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยท่านองคมนตรี (นายอำพล เสนาณรงค์) เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสเดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดตราด ในวันที่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อ.บ่อไร่ จ.ตราด และในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อเป็นเกียรติประวัติกับโรงเรียนและสร้างขวัญกำลังใจในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง...อ่านต่อ

สพป.ตราด ประชุมคณะทำงานรายงานผล KRS & ARS

ข่าวสารวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS ) และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action plan Report System : ARS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคามทะเล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการรายงานผลและการรับรองข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน แก่ผู้รับผิดชอบรายงานผลตามตัวชี้วัด เพื่อให้การรายงานผลเป็นไปด้วยเรียบร้อยและเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด...(ภาพ/ข่าว : ชส.สพป.ตราด)

สพป.ตราด ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร

ข่าวสารวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.ตราด ประชุมสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ร.ร.บ้านเนินตาล อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่เหนือ ประกอบด้วย ร.ร.วัดห้วงโสม/ร.ร.บ้านหนองม่วง/ร.ร.บ้านคลองมะนาว/ร.ร.บ้านไม้รูด/ร.ร.บ้านเนินตาล/ร.ร.อนุบาลจุติพร โดยมีประเด็นการติดตามเกี่ยวกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี และผลการดำเนินงานที่สัมพันธ์กับจุดเน้นของ สพฐ. ปี ๒๕๕๘ รวมถึงผลการดำเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุม ในโอกาสนี้คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่เหนือ ๓ โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านไม้รูด/ ร.ร.บ้านคลองมะนาว และ ร.ร.บ้านตาหนึก...(ภาพ/ข่าว:ปชส.สพป.ตราด)

รำบวงสรวง...เสด็จพ่อ ร.๕

ข่าวสารวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สพป.ตราด ข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนชาวตราด จำนวน 132 คน ร่วมรำถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการ ที่๕ ในงาน วันตราดรำลึก ประจำปี ๒๕๕๘ ครบรอบ ๑๐๙ ปี ณ บริเวณหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ในโอกาสนี้ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้อาสารำบวงสรวงถวายสักการะ ในงานครั้งนี้ด้วย...(ภาพ/ข่าว:ปชส.สพป.ตราด)

สพป.ตราด ร่วมพิธี...งานวันตราดรำลึก ๑๐๙ ปี

ข่าวสารวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญาณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในงานวันตราดรำลึก ประจำปี ๒๕๕๘ ครบรอบ ๑๐๙ ปี แห่งการได้รับอิสรภาพของเมืองตราด โดยมีข้าราชการ ตลอดจนประชาชนร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ นายธนะชัย อุปริรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตราด และข้าราชการ สพป.ตราด ร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงนำเมืองตราดกลับคืนจากการยึดครองของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๙ หรือเมื่อ ๑๐๙ ปีที่แล้ว โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ...อ่านต่อ

ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่ผู้เรียน

ข่าวสารวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมคามทะเล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนนำร่องโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน จำนวน ๑๕ โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด ประชุมร่วมกับทีมโค้ชจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ที่ปรึกษาการดำเนินโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและเป้าหมายในการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเดินหน้าปฏิรูปให้บรรลุเป้าหมายต่อไป...(ภาพ/ข่าว:ปชส.สพป.ตราด)

สพป.ตราด ขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

ข่าวสารวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕ นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลตราด เพื่อขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ของ สพป.ตราด ซึ่งเป็น ๑ใน ๒๐ เขตพื้นที่ที่ สพฐ. คัดเลือกให้เป็นเขตพื้นที่นำร่อง เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลใน ๓ มิติหลัก ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะการเป็นพลเมืองไทยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยคัดเลือกโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕ โรงเรียน โดยใช้กระบวนการ Coaching Lab และระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนด้วยกระบวนการ AAR : After Action Review เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ของของครู และพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่ง สพป.ตราดได้จัดศึกษานิเทศก์เป็น Coach คอยแนะนำ กำกับและติดตามทุกโรงเรียน กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำรวจสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาโรงเรียนนำร่อง และสร้างความตระหนักและแรงจูงใจแก่ครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๑๕ คน โดยทีมโค้ชจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นที่ปรึกษา ...(ภาพ/ข่าว:ปชส.สพป.ตราด)

E-office สพป.ตราด มาใหม่ วันนี้ (ตัวเก่า)

Untitled Document

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน57 สพป.ตราด


ข่าวครูบ้านนอก


ครูบ้านนอกดอทคอม--
แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที
48,820,875 ผู้เยี่ยมชม