เวลาในขณะนี้

เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน

สนุกความรู้

QR-Code

www.tratedu.org

กิจกรรม

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์สำนักงานเขต

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

อากาศวันนี้

สถิติการออนไลน์

บุคคลทั่วไป: 7
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 1
สมาชิกใหม่: webmaster

ใช้งานวันนี้: 9770
ออนไลน์: 7
ออนไลน์ สูงสุด: 90
สูงสุด ต่อวัน: 20888
เมื่อวาน: 18306
เดือนนี้: 353053
ทั้งหมด: 1394929

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
ข่าวประจำวันของ สพป.ตราด


ยอดครูผู้มีอุดมการณ์

นับจำนวน

หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อวิจารณ์ กุลประกอบกิจ ข้าราชการบำนาญตั้งศพ ณ วัดไผ่ล้อม (ศาลา ๒) วันที่ ๒๓ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ สวดพระอภิธรรม เวลา ๑๙.๓๐ น. ทุกคืน วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมเพลิง

แจ้งประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย
แจ้งหนังสือที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั่งที่ 1(1 เม.ย.57)
กรณีไม่มีวิทยฐานะ 1 หนังสือส่ง , 2 แนบท้าย
กรณีมีวิทยฐานะ 1 หนังสือส่ง , 2 หน้าคำสั่ง , 3 แนบท้าย

แจ้งประชาสัมพันธ์ หนังสือกรมบัญชีกลาง ปรับประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในอัตราที่สูงขึ้น ดาวน์โหลด

แจ้งให้โรงเรียน รายงานการรับนักเรียน บนเว็บไซต์ http://210.1.20.11
ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.57 เป็นต้นไป (รหัสเดิม)


แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่องการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557 ขณะนี้ ร่างรายละเอียดเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ออกแล้ว
เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2557
โรงเรียน

ร.ร.บ้านดอนสูง สพป.ตราด ชนะเลิศระดับประเทศ Read Thailand : อ่านเถิด ...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

ข่าวสารเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ นางนิตยา ต่อประสิทธิ์กุล และ ด.ญ.ภัทรวรินทร์ ถิรวัฒนชัย ครูบรรณารักษ์และนักเรียนโรงเรียน บ้านดอนสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำเสนอผลงานในฐานะตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกจากเขตตรวจราชการ การประกวดโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด ...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะเลิศ ในระดับประเทศ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผลการตัดสินคณะกรรมการได้ประกาศให้โรงเรียนบ้านดอนสูงรับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนสูง ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และจังหวัดตราด
.......อ่านต่อ

สพป.ตราด จัดค่าย English Summer Camp พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป.5 ช่วงปิดภาคเรียน

ข่าวสารวันที่ 9 เมษายน 2557 นายธานินทร์ ชลจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดค่าย English Summer Camp GO to ASEAN ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสังกัด จำนวน 100 คน ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2557 – 10 เมษายน 2557 ณ โรงเรียน บ้านท่าเรือจ้าง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน …ภาพ/ข่าว : prtratedu

สพป.ตราด ร่วมประชุม…สภากาแฟส่วนราชการ จ.ตราด

ข่าวสาร วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ นายธนะชัย อุปริรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตราด ประชุมสภากาแฟเช้าร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนประจำจังหวัดตราด ณ ศาลา ๑๐๐ ปี หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ โดยมี นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มรับรองเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ ปรึกษาหารือแจ้งข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างส่วนราชการ ในโอกาสนี้ นายธนะชัย อุปริรัตน์ ได้แจ้งที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับนางนิตยา ต่อประสิทธิ์กุล และ ด.ญ.ภัทรวรินทร์ ถิรวัฒนชัย ครูบรรณารักษ์และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด ...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล และศึกษาดูงานต่างประเทศ…ภาพ/ข่าว : prtratedu

สพป.ตราด ประชุมวางแผนการใช้เครื่องมือติดตามการบริหารจัดการ

ข่าวสารวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ วางแผน การใช้เครื่องมือและแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ร่วมกับศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้านคุณภาพการศึกษาที่ต้องดำเนินการติดตามและรายงานให้ถูกต้อง ทันเวลาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด…ภาพ/ข่าว : prtratedu

วันจักรี

ข่าวสารวันที่ 6 เมษายน 2557 ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงก่อตั้งราชวงศ์จักรีอันเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

ลูกจ้าง สพป.ตราด จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน

ข่าวสารวันที่ 5 เมษายน 2557 นายธานินทร์ ชลจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นายบรรจง ศรีตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่สมาชิกชมรมลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กว่า 20 คน ในโอกาสชวนกันทำดีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน สร้างโรงเก็บรถ ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ปรับทางเดินท่อระบายน้ำ ให้กับโรงเรียนวัดแหลมมะขาม (สาขาแหลมทองหลาง) อ.แหลมงอบ จ.ตราด โดยมี นายชยานนท์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมมะขาม และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการทำงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557

สกสค.ตราด ส่งเสริมสุขภาพครู

ข่าวสารวันที่ 5 เมษายน 2557 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด ทุกสังกัด จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด (สกสค.) ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ สุขภาวะของตัวเอง รวมถึงเป็นผู้นำเครือข่ายด้านสุขภาพที่สามารถเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่อยู่รอบข้างทั้งในองค์กรและครอบครัวในการพัฒนาชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุข โดยมี นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดมาให้ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

E-office สพป.ตราด มาใหม่ วันนี้ (ตัวเก่า)

Untitled Document

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน56 สพป.ตราด


แสดงผลในเวลา: 0.80 วินาที
8,060,238 ผู้เยี่ยมชม